RRVDM Stichting

FOUNDATION GILGAL
De opbrengst van Motorrit voor de Molukken 2020 zou net als vorig jaar gaan naar Foundation Gilgal, welke is opgericht door Sonya Matahelumual. Sonya is na de burgeroorlog een kinderdagverblijf (Wisuda Paud Melati) begonnen vanuit haar eigen woning Halong op het eiland Ambon.

           

Op de kinderdagverblijf komen kinderen waarvan de ouders tegen de armoedegrens zitten, maar ook weeskinderen worden hier opgevangen. Door dit op te starten hebben zij en haar man zichzelf weg gecijferd. Naast haar werk als dominee staat hun leven geheel in teken van het lesgeven aan deze kinderen zodat ze een mooie start hebben zodra ze deel gaan nemen aan het basisonderwijs.

Omdat het gebouw waar de kinderen werden opgevangen niet meer voldeed aan de eisen (te klein en slechte voorzieningen) was de wederopbouw noodzakelijk. Met de opbrengst van 2020 is hier al aan begonnen. 

                     

Zaterdag 20 juni 2020 zou de 15de editie van Motorrit voor de Molukken plaatsvinden. Wegens het coronavirus werd deze helaas geannuleerd. Als alternatief hebben wij er voor gekozen om online een doneeractie te starten om de renovatie van het kinderdagverblijf voort te zetten.
 
Op de online “doneeractie” hebben we 179 donaties ontvangen en € 5.762,00 ingezameld. De overige donaties zijn rechtstreeks op de bankrekening gestort. Met als resultaat dat we voorbij ons streefbedrag zijn gegaan en € 9019,95 hebben ontvangen. Daarbij organiseerde Karel van Dalen van cafe De Zaak uit Middelburg zijn jaarlijkse scooterrit waarbij ook nog eens € 375,- mee is opgehaald.