RRVDM Stichting

Stichting

Rit & Rock
voor de Molukken

Waar het

ALLEMAAL BEGON

In 2005 ging Wilfred Vreeke, de oprichter van onze stichting, met SV Jong Ambon naar de Molukken. Daar werd hij erg geraakt door de omstandigheden in het door de burgeroorlog getroffen gebied. Deze reis had een diepe indruk op hem achtergelaten. Hij heeft daar onder meer een school voor verstandelijke gehandicapten en een tehuis voor weeskinderen bezocht. Dit bezoek raakte hem zo diep, dat hij besloot hier iets aan te willen doen. Want zijn motto was “alle kleine beetjes helpen”. Een jaar later was de eerste benefiet-motortoertocht door Midden Zeeland een feit. De motorrit was mede door de grote opkomst een succes te noemen. Net als de daarop volgende edities.

Vanaf 2013 is de motorrit verplaatst van de stad naar de Stromenwijk (Molukse wijk) in Middelburg. Sindsdien is de motorrit meer dan alleen motortoertocht, het is ook een wijkfeest geworden en een gelegenheid voor mensen uit heel het land om elkaar weer te ontmoeten.

1 kopie
Ambon

Stichting

Na 5 jaar lang samen te hebben gewerkt met Stichting Horizon hebben wij er voor gekozen om verder te gaan met stichting Domiliana.

De samenwerking met Stichting Domilana verliep goed maar omdat we merkte dat de motorrit ieder jaar groter werd, is er besloten om op eigen benen te staan. Zo is sinds 2019 Stichting Rit & Rock voor de Molukken ontstaan. 

Stichting Rit & Rock voor de Molukken is een Middelburgse non-profitorganisatie. De financiële middelen van de stichting worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen en te verwezenlijken.

Wij ondersteunen scholen en organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen op de Molukken (Indonesië), op weg naar een mooie toekomst. Maar dit kunnen wij niet alleen. Samen met donateurs, vrijwilligers en sponsors streven wij met onze activiteiten naar dit gezamenlijk doel.


Missie, Visie & Ambitie

Kinderen zijn de

TOEKOMST

Missie

We willen ervoor zorgen dat de kinderen hun dromen kunnen verwezenlijken. Daarvoor is op de eerste plaats een veilige toekomst nodig. 

Onze activiteiten liggen op de terreinen van de adequate medische zorg, gezonde voeding en goed onderwijs: voorwaarden voor een reëel toekomstperpectief.

Visie

Het bestuur van Stichting Rit & Rock voor de Molukken wil bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de levenskansen van de lokale bevolking. We vinden het met name belangrijk om de kinderen op de Molukken gezond en veilig te laten opgroeien in hun eigen omgeving.

Ambities

Als stichting zetten wij ons in voor het sponseren van de opleiding van de kinderen op de Molukken.

De komende jaren willen we ons als Stichting Rit & Rock voor de Molukken inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van de kinderen op de Molukken