RRVDM

FOUNDATION GILGAL

De opbrengst van Motorrit voor de Molukken 2020 zou net als het jaar  er voor gaan naar Foundation Gilgal, welke is opgericht door Sonya Matahelumual. Sonya is na de burgeroorlog een kinderdagverblijf (Wisuda Paud Melati) begonnen vanuit haar eigen woning Halong op het eiland Ambon.

Op de kinderdagverblijf komen kinderen waarvan de ouders tegen de armoedegrens zitten, maar ook weeskinderen worden hier opgevangen. Door dit op te starten hebben zij en haar man zichzelf weg gecijferd. Naast haar werk als dominee staat hun leven geheel in teken van het lesgeven aan deze kinderen zodat ze een mooie start hebben zodra ze deel gaan nemen aan het basisonderwijs.

Omdat het gebouw waar de kinderen werden opgevangen niet meer voldeed aan de eisen (te klein en slechte voorzieningen) was de wederopbouw noodzakelijk. Met de opbrengst van 2020 is hier al aan begonnen.