RRVDM Stichting

Pancaran Kasih Negeri Hutumuri

De peuterspeelzaal ‘Pancaran Kasih Negeri Hutumuri’, in Hutumuri op het eiland Ambon, is gestart in 2020 en is bestemd voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Ondanks dat de peuterspeelzaal te maken heeft gehad met de Covid maatregelen (Lockdown) heeft het inmiddels al een schoolbestand opgebouwd van 65 leerlingen.

De peuterspeelzaal is gevestigd in het wijkgebouw van Hutumuri. Het gebouw voldoet echter niet aan alle eisen en is geen geschikte locatie om les te geven aan jonge kinderen.

Wij willen met de opbrengst van de donaties, de peuterspeelzaal graag voorzien van een nieuw schoolgebouw waar de kinderen zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen.

Sherly Matakena, de directrice van de peuterspeelzaal heeft indruk op ons gemaakt met haar tomeloze inzet en toewijding. Voor ons heeft zij een heel goed plan van aanpak geschreven en wij zijn ervan overtuigd geraakt dat wij haar hierbij kunnen helpen.  

MISSIE

De missie van de peuterspeelzaal is om alle leerlingen een eerlijke kans te geven, om zich te kunnen ontwikkelen. Met als doel ervoor te zorgen dat zij naar eigen vermogen een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn zes docenten gecertificeerd en wordt de school erkent door de overheid.

Sekolah Menengah Pertama Teologie Kristen (SMPTK)

Een van onze vorige projecten was de christelijke basisschool in Hukuanakota op het eiland Seram. Wij hebben deze school kunnen voorzien van nieuw lesmateriaal en meubels.

Tijdens het afleveren van de meubels, door onze ambassadeur kwam haar ten gehore dat de oude meubels van de basisschool zijn verplaatst naar de middelbare school ‘Sekolah Menengah Pertama Teologie Kristen’ (SMPTK), eveneens op het dorp Hukuanakota.

Dit heeft ertoe geleid dat onze ambassadeur een bezoek heeft gedaan aan deze middelbare school. Tijdens dit bezoek en een gesprek met het hoofd van de school, de heer Triko Beruarwarin, zijn wij ervan overtuigd dat deze school onze hulp verdient.

Omdat wij de basisschool al hadden voorzien van nieuw meubilair was het voor ons een kleine stap om met onze connecties, de middelbare school ook te voorzien van nieuw meubilair.

De middelbare school is dus gevestigd in het dorp Hukuanakota. Het dorp Hukuanakota ligt hoog in de bergen en diep in het oerwoud. Wat bijzonder is, want de meeste middelbare scholen liggen aan de kust. Waardoor de kinderen uit het dorp, die naar de middelbare school willen gaan, vaak genoodzaakt zijn om te migreren naar de kust.

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL IN HUKUANAKOTA

Een project waar wij uw hulp voor vragen is de christelijke basisschool in Hukuanakota op het eiland Seram. Met name is nieuw lesmateriaal hard nodig, waaronder boeken, schriften, pennen en tevens is het de bedoeling dat het schoolgebouw een opknap beurt krijgt. Het dak moet waterdicht gemaakt worden en het sanitair is aan vervanging toe.

De heer Soriale, hoofd van de christelijke basisschool op Hukuanakota geeft in de onderstaande film aan waar de behoeftes van de school liggen.

FOUNDATION GILGAL

De opbrengst van Motorrit voor de Molukken 2020 zou net als het jaar  er voor gaan naar Foundation Gilgal, welke is opgericht door Sonya Matahelumual. Sonya is na de burgeroorlog een kinderdagverblijf (Wisuda Paud Melati) begonnen vanuit haar eigen woning Halong op het eiland Ambon.

Op de kinderdagverblijf komen kinderen waarvan de ouders tegen de armoedegrens zitten, maar ook weeskinderen worden hier opgevangen. Door dit op te starten hebben zij en haar man zichzelf weg gecijferd. Naast haar werk als dominee staat hun leven geheel in teken van het lesgeven aan deze kinderen zodat ze een mooie start hebben zodra ze deel gaan nemen aan het basisonderwijs.

Omdat het gebouw waar de kinderen werden opgevangen niet meer voldeed aan de eisen (te klein en slechte voorzieningen) was de wederopbouw noodzakelijk. Met de opbrengst van 2020 is hier al aan begonnen.