RRVDM Stichting

Paud Pancaran Kasih & Paud Pancaran Kasih Cabang Dusun Toisapu

Schoolhoofd: Sherly Matakena

Het project uit 2022 het bouwen van een schoolgebouw voor de peuterspeelzaal is succesvol voltooid. We zijn erg tevreden over hoe de samenwerking met Paud pancaran kasih is verlopen. Doordat dit zo goed verliep is de school in 2 maanden gebouwd en kon deze in november al in gebruik genomen worden. Ondertussen is de nieuwe school alweer een paar maanden in gebruik en is het schoolbestand nog verder gegroeid.

Paud Pancaran Kasih Cabang Dusun Toisapu gaat worden overgenomen door Sherly Matakena omdat zij zich zorgen maakt over het aantal kinderen dat daar naar school gaat. Ze wil een nieuw schoolgebouw bouwen op haar eigen grond. Zodra ze een nieuw schoolgebouw in Toisapu heeft wilt ze net zoals ze in Hutumuri heeft gedaan actief ouders benaderen om hen te overtuigen hun kinderen naar school te brengen. Sherly is er net als ons van overtuigd dat de kinderen in Toisapu er baat bij hebben om naar school te gaan zodat zij gelijke kansen hebben op een succesvolle schoolcarrière.

Omdat Paud pancaran kasih in Hutumuri aan het groeien is en een gedeelte van het lesmateriaal aan vervanging toe is willen wij hen helpen bij het aanschaffen van nieuw schoolmeubilair en lesmateriaal. Ook willen wij helpen bij de bouw van de nieuwe school in Toisapu. Het dorp Toisapu ligt in de buurt van Hutumuri en er zijn een hoop kinderen daar die op dit moment niet naar school gaan. Als we genoeg geld weten in te zamelen kunnen ook de kinderen daar in de toekomst naar school.  


Paud Cinta Anak – Wayame

Schoolhoofd: Alfonsina Sahetapy

De school in Wayame is op dit moment te klein om les te kunnen geven aan alle studenten. Alfonsina Sahetapy heeft daarom contact met ons opgezocht. Ze is voornemens om zelf de school uit te breiden met een nieuw klaslokaal, zodat de kinderen niet om en om naar school hoeven. Alfonsina vraagt onze hulp omdat ze na het bouwen van de nieuwe klas niet genoeg financiële middelen heeft om ook nieuw schoolmateriaal en lesmateriaal te kopen. Wij willen hier uiteraard graag bij helpen.

Pancaran Kasih Negeri Hutumuri

De peuterspeelzaal ‘Pancaran Kasih Negeri Hutumuri’, in Hutumuri op het eiland Ambon, is gestart in 2020 en is bestemd voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Ondanks dat de peuterspeelzaal te maken heeft gehad met de Covid maatregelen (Lockdown) heeft het inmiddels al een schoolbestand opgebouwd van 65 leerlingen.

De peuterspeelzaal is gevestigd in het wijkgebouw van Hutumuri. Het gebouw voldoet echter niet aan alle eisen en is geen geschikte locatie om les te geven aan jonge kinderen.

Wij willen met de opbrengst van de donaties, de peuterspeelzaal graag voorzien van een nieuw schoolgebouw waar de kinderen zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen.

Sherly Matakena, de directrice van de peuterspeelzaal heeft indruk op ons gemaakt met haar tomeloze inzet en toewijding. Voor ons heeft zij een heel goed plan van aanpak geschreven en wij zijn ervan overtuigd geraakt dat wij haar hierbij kunnen helpen.  

MISSIE

De missie van de peuterspeelzaal is om alle leerlingen een eerlijke kans te geven, om zich te kunnen ontwikkelen. Met als doel ervoor te zorgen dat zij naar eigen vermogen een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn zes docenten gecertificeerd en wordt de school erkent door de overheid.

Sekolah Menengah Pertama Teologie Kristen (SMPTK)

Een van onze vorige projecten was de christelijke basisschool in Hukuanakota op het eiland Seram. Wij hebben deze school kunnen voorzien van nieuw lesmateriaal en meubels.

Tijdens het afleveren van de meubels, door onze ambassadeur kwam haar ten gehore dat de oude meubels van de basisschool zijn verplaatst naar de middelbare school ‘Sekolah Menengah Pertama Teologie Kristen’ (SMPTK), eveneens op het dorp Hukuanakota.

Dit heeft ertoe geleid dat onze ambassadeur een bezoek heeft gedaan aan deze middelbare school. Tijdens dit bezoek en een gesprek met het hoofd van de school, de heer Triko Beruarwarin, zijn wij ervan overtuigd dat deze school onze hulp verdient.

Omdat wij de basisschool al hadden voorzien van nieuw meubilair was het voor ons een kleine stap om met onze connecties, de middelbare school ook te voorzien van nieuw meubilair.

De middelbare school is dus gevestigd in het dorp Hukuanakota. Het dorp Hukuanakota ligt hoog in de bergen en diep in het oerwoud. Wat bijzonder is, want de meeste middelbare scholen liggen aan de kust. Waardoor de kinderen uit het dorp, die naar de middelbare school willen gaan, vaak genoodzaakt zijn om te migreren naar de kust.

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL IN HUKUANAKOTA

Een project waar wij uw hulp voor vragen is de christelijke basisschool in Hukuanakota op het eiland Seram. Met name is nieuw lesmateriaal hard nodig, waaronder boeken, schriften, pennen en tevens is het de bedoeling dat het schoolgebouw een opknap beurt krijgt. Het dak moet waterdicht gemaakt worden en het sanitair is aan vervanging toe.

De heer Soriale, hoofd van de christelijke basisschool op Hukuanakota geeft in de onderstaande film aan waar de behoeftes van de school liggen.

FOUNDATION GILGAL

De opbrengst van Motorrit voor de Molukken 2020 zou net als het jaar  er voor gaan naar Foundation Gilgal, welke is opgericht door Sonya Matahelumual. Sonya is na de burgeroorlog een kinderdagverblijf (Wisuda Paud Melati) begonnen vanuit haar eigen woning Halong op het eiland Ambon.

Op de kinderdagverblijf komen kinderen waarvan de ouders tegen de armoedegrens zitten, maar ook weeskinderen worden hier opgevangen. Door dit op te starten hebben zij en haar man zichzelf weg gecijferd. Naast haar werk als dominee staat hun leven geheel in teken van het lesgeven aan deze kinderen zodat ze een mooie start hebben zodra ze deel gaan nemen aan het basisonderwijs.

Omdat het gebouw waar de kinderen werden opgevangen niet meer voldeed aan de eisen (te klein en slechte voorzieningen) was de wederopbouw noodzakelijk. Met de opbrengst van 2020 is hier al aan begonnen.