Projecten

Stichting Domiliana zet zich in voor de mensen op de Molukken. Hun doel is om een bijdrage te leveren aan de sociaal-maatschappelijke, economische en educatieve ontwikkeling op de Molukken. Omdat te bereiken zetten zij gericht middelen, geld en kennis in.

Om de steun zo effectief mogelijk in te zetten, werkt Domiliana nauw samen met een lokale partner: LSM Cergas.

De belangrijkste voorwaarde aan hun hulp is dat het de mensen structureel verder moet helpen. Aan ambitie, creativiteit en wilskracht ontbreekt het de mensen namelijk niet. Wel zijn er bepaalde omstandigheden op de Molukken die ontwikkeling soms in de weg staan. Bijvoorbeeld kinderen die moeten werken in plaats van leren omdat het gezin anders niet rondkomt, banken die extreem hoge rentes op leningen vragen of scholen die onvoldoende geld hebben voor goed lesmateriaal.

De projecten van Stichting Domiliana zijn onderverdeeld in drie categorieën:

Microkrediet projecten

Door het verstrekken van kleine leningen helpt Stichting Domiliana ondernemers met een plan op weg. Ook initiatieven met een sociaal en/of educatief doel kunnen geld lenen.De deelnemers van microkredieten projecten betalen iedere maand een deel van hun microkrediet terug. Het geld dat wordt terugbetaald besteedt Domiliana weer aan nieuwe microkrediet projecten. Op deze manier worden, met één geldbedrag, vele mensen ondersteund.

Onderwijsprojecten voor kansarme kinderen

Naast de microkrediet projecten vormt ook het Onderwijsproject een belangrijke pijler van Stichting Domiliana. Op de Molukken zijn er veel kinderen die niet naar school gaan. Ze moeten geld verdienen voor het gezin en los daarvan kost het naar school gaan natuurlijk ook geld. Denk aan kleding, boeken, schoolgeld etc. Deze kinderen staan bijvoorbeeld de hele dag op straat kranten te verkopen. Stichting Domiliana ondersteunt daarom het ‘adoptie’-project van LSM-Cergas. Het idee hierachter is dat iemand vanuit Nederland een kind kan ‘adopteren’. Met slechts € 10,-- per maand zorgt de donateur ervoor dat een kind naar school kan gaan en geen geld hoeft te verdienen met werken.

Sociale projecten

Stichting Domiliana wil naast de microkredieten en het Onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen ook op andere wijze bijdragen aan de ontwikkeling van of hulp bieden aan mensen op de Molukken. Op wat voor manier dan ook: door financiële hulp, verstrekking van goederen of door het bijdragen aan kennis of andere ontwikkelingen.

Caleb House

Een van de sociale projecten die Stichting Domiliana nu steunt is het project “Caleb House” in Ambon-Stad in de wijk Air Kaki Setan. Dit project betreft een weeshuis, waar kinderen verblijven die getraumatiseerd zijn geraakt door de onlusten (keresuhan/burgeroorlog) van 1999. De meesten van hen zijn hun ouders hierbij verloren. Zij krijgen begeleiding van professionals op het gebied van traumaverwerking. Ook is er een team van vrijwilligers waaronder een psychiater en psycholoog. Stichting Domiliana wil nu naast de school een studentenhuis laten bouwen. Zodat de kinderen hier kunnen verblijven en niet op zoek moeten naar onderdak in de directe omgeving.

Het is de bedoeling dat wij met de “Motorrit en Rock voor de Molukken” dit project mede gaan financieren.

Wij zullen u via onze website regelmatig informeren over de voortgang van het project.

Sociale werkplaats Ambon

Rit & rock voor de Molukken organiseert jaarlijks evenementen om geld in te zamelen voor het goede doel, vanaf 2017 gaat de opbrengst naar het project: Sociale werkplaats Ambon.

Het doel van dit project is om jongeren met een beperking een dagbesteding te geven en arbeidsvaardigheden bij te brengen. Deze ‘verborgen’ jongeren krijgen hiermee hun eigen plaats in de Molukse samenleving.

Begin 2017 hebben wij een bezoekje gedaan aan deze sociale werkplaats in Kusuh Kusuh Sereh (Ambon). Wij waren zeer onder de indruk en zijn gaan geloven in dit project. 

Het onderstaande filmpje betreft een kort interview met de mensen van de sociale werkplaats die met de jongeren werken.

Ons streven is om samen met stichting Domiliana drie gebouwen te realiseren voor de sociale werkplaats. Dit is belangrijk om er voor te kunnen zorgen dat er een betere en rustiger werkplaats ontstaat voor de jongeren en uitbreiding van het project met meer jongeren mogelijk is.

Vanaf 1 januari 2018 is de sociale werkplaats gestart met een 3-jarenplan 2018-2020. Momenteel zijn drie vaste begeleiders en drie jongeren met een beperking werkzaam bij de sociale werkplaats. Zodra de gebouwen voor de sociale werkplaats klaar zijn, wordt het aantal jongeren uitgebreid. Begin april is de bouw gestart van de drie gebouwen gebouwen voor de sociale werkplaats. Aan de foto’s is te zien dat dit voorspoedig verloopt.