RRVDM Stichting

Stichting Domiliana

De belangrijkste voorwaarde aan hun hulp is dat het de mensen structureel verder moet helpen. Aan ambitie, creativiteit en wilskracht ontbreekt het de mensen namelijk niet. Wel zijn er bepaalde omstandigheden op de Molukken die ontwikkeling soms in de weg staan. Bijvoorbeeld kinderen die moeten werken in plaats van leren omdat het gezin anders niet rondkomt, banken die extreem hoge rentes op leningen vragen of scholen die onvoldoende geld hebben voor goed lesmateriaal. De projecten van Stichting Domiliana zijn onderverdeeld in drie categorieën:

Microkrediet projecten

Door het verstrekken van kleine leningen helpt Stichting Domiliana ondernemers met een plan op weg. Ook initiatieven met een sociaal en/of educatief doel kunnen geld lenen.De deelnemers van microkredieten projecten betalen iedere maand een deel van hun microkrediet terug. Het geld dat wordt terugbetaald besteedt Domiliana weer aan nieuwe microkrediet projecten. Op deze manier worden, met één geldbedrag, vele mensen ondersteund.

Onderwijsprojecten voor kansarme kinderen

Naast de microkrediet projecten vormt ook het Onderwijsproject een belangrijke pijler van Stichting Domiliana. Op de Molukken zijn er veel kinderen die niet naar school gaan. Ze moeten geld verdienen voor het gezin en los daarvan kost het naar school gaan natuurlijk ook geld. Denk aan kleding, boeken, schoolgeld etc. Deze kinderen staan bijvoorbeeld de hele dag op straat kranten te verkopen. Stichting Domiliana ondersteunt daarom het ‘adoptie’-project van LSM-Cergas. Het idee hierachter is dat iemand vanuit Nederland een kind kan ‘adopteren’. Met slechts € 10,-- per maand zorgt de donateur ervoor dat een kind naar school kan gaan en geen geld hoeft te verdienen met werken.

Sociale projecten

Stichting Domiliana wil naast de microkredieten en het Onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen ook op andere wijze bijdragen aan de ontwikkeling van of hulp bieden aan mensen op de Molukken. Op wat voor manier dan ook: door financiële hulp, verstrekking van goederen of door het bijdragen aan kennis of andere ontwikkelingen.